بهترین روش شسشتوی لباس کودکان

برای شستشوی لباس کودکان در صورتی که این موارد را رعایت کنید آسیبی به بافت پارچه و سایر اجزای لباس نمی رسد:

1. حتما لباس را با ماشین لباسشویی بشوئید.

2. برای طول عمر بیشتر لباس، آن را پشت و رو کرده و داخل ماشین لباسشویی بیندازید.

3. دمای آب 30 درجه و استفاده از مواد غیر آنزیم دار برای شستشو مناسب است.

4. ابتدا روی قسمت های لک دار لباس، صابون بمالید و سپس آن را داخل ماشین بیندازید.

5. ترجیحا لباس های روشن را با هم و لباس های رنگ تیره را جداگانه بشوئید.

نظرات